Koordynator regionalny Programu:
Michał Kozorys, email: spiewajaca.polska@wp.pl

Kierownik Zakładu Chóralistyki Szkolnej
przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Akademii Muzycznej w Gdańsku,
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Waldemar Górski, email: w.gorski@amuz.gda.pl© Akademia Muzyczna w Gdańsku 2011 All rights reserved, michal.kierzkowski@amuz.gda.pl