XI Pomorski Przegląd Chórów

9 grudnia 2011r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku odbył się XI Pomorski Przegląd Chórów. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 10 chórów z regionu pomorskiego, a jury w składzie: prof. dr hab. Waldemar Górski - przewodniczący, prof. Anna Fiebig oraz prof. Marek Rocławski przyznało dyplomy w 3 kategoriach: chóry szkół podstawowych, chóry zespołów szkół oraz chóry gimnazjalne i licealne.

Przegląd otworzył "Hymn Śpiewającej Polski" oraz kolęda "Z narodzenia Pana" wykonane wspólnie przez wszystkie chóry pod dyrekcją Michała Kozorysa. Przegląd uświetnił także koncert Chóru żeńskiego "Gaudium per canto" działającego przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki AM w Gdańsku pod dyr. Anny Fiebig.

Tradycją "gdańskich" Przeglądów stało się przyznawanie najlepszym chórom w danej kategorii Pucharu Dziekana Wydziału IV AM w Gdańsku, a najlepszy zespół całego Przeglądu otrzymał Puchar Rektora AM w Gdańsku. W tym roku laury przypadły:

  • Chórowi Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni pod dyr. Jolanty Karge
  • Chórowi Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie pod dyr. Izabelli Pruszak
  • Chórowi "Scherzi Musicali" z XIX LO w Gdańsku pod dyr. Darii Polanowskiej.

Najlepszym chórem Przeglądu został Chór "Scherzi Musicali" z XIX LO w Gdańsku.

Zapraszamy do oglądania zdjęć w Galerii!

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image© Akademia Muzyczna w Gdańsku 2011 All rights reserved, michal.kierzkowski@amuz.gda.pl