Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska" skierowany jest do najmłodszych, by przez śpiew mogli radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania i otwierać się na świat kultury.

Co roku "Śpiewająca Polska" obejmuje ponad 300 szkół. W roku 2010  były to 392 placówki z całej Polski. W 2011 roku do programu przystąpiło 319 chórów.

Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami. Narodowe Centrum Kultury zarządza Programem przy pomocy partnera, jakim jest Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans". Festiwal sprawuje opiekę metodyczną i merytoryczną dzięki zespołowi koordynatorów regionalnych pod kierunkiem Grażyny Rogali-Szczerek, Koordynatora Ogólnopolskiego.

Stałymi formami działalności w ramach programu są m. in.: dodatkowe lekcji śpiewu, spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadzących chóry oraz doroczne przeglądy chórów szkolnych.

Operatorem projektu jest Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans".

Realizacja programu to szansa na:

  • edukację świadomych odbiorców sztuki,
  • poznanie przez młodzież wartościowego polskiego i światowego repertuaru muzycznego,
  • wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie,
  • rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,
  • kontakt chórzystów z wybitnymi artystami - mistrzami,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli - dyrygentów w kierunku pracy z dziećmi.

W regionie pomorskim opiekę merytoryczną nad Programem objął Zakład Chóralistyki Szkolnej przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku. Koordynacją wszelkich form dokształcania oraz organizacją seminariów metodyczno-warsztatowych zajmuje się Michał Kozorys - pedagog gdańskiej Akademii Muzycznej, koordynator regionalny Programu.

W 2011r. do Programu w regionie pomorskim należało 13 chórów, co dało w sumie liczbę ok. 320 młodych chórzystów.

Wykaz chórów regionu pomorskiego działających w Programie w 2011 r.

1. Chór "Sursum Corda" z Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie - dyrygent Blandyna Czaja
2. Chór Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie - dyrygent Wojciech Gdaniec
3. Chór Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni - dyrygent Jolanta Karge
4. Chór Gimnazjum nr 4 w Gdyni - dyrygent Anna Łukasik
5. Chór Gimnazjum nr 3 w Gdańsku - dyrygent Bartłomiej Łyziński
6. Chór Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku - dyrygent Ilona Orzechowska
7. Chór Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni - dyrygent Joanna Polak
8. Chór "Scherzi Musicali" z XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku - dyrygent Daria Polanowska
9. Chór Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie - dyrygent Izabella Pruszak
10. Chór Szkoły Podstawowej w Kłodawie - dyrygent Krzysztof Rek
11. Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bożympolu Wielkim - dyrygent Aleksandra Ropela (chór działał do czerwca 2011r.)
12. Chór Zespołu Szkół w Mostach - dyrygent Magdalena Stenka
13. Chór Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni - dyrygent Ewa Szwed, Aleksandra Janus (od września 2011r.)

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image© Akademia Muzyczna w Gdańsku 2011 All rights reserved, michal.kierzkowski@amuz.gda.pl